31
grudzień 12

Rozliczenie zadania publicznego

Napisane przez: Admin

      W 2012 roku Koło TOZ w Goleniowie realizowało zadanie publiczne dotyczące Ochrony zwierząt. Środki, jakie były przeznaczone na jego realizacje pochodziły z puli Urzędu Gminy i Miasta Goleniów i mogły być wydatkowane na potrzeby psów i kotów, które przebywały w Przytulisku dla bezdomnych zwierząt w Miękowie, kotów wolno żyjących oraz zwierząt, które przebywały w domach tymczasowych wolontariuszy TOZ.  Cześć środków została wydatkowana na obsługę zadania.

Na sterylizację i kastracje psów i kotów z przytuliska oraz kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących wydaliśmy: 10 383,42 zł ( zabiegom zostało poddanych ok. 60 kotek, 10 kocurów, 12 suk i trzy samce)

Na pomoc diagnostyczną i operacyjną oraz leczenie kotów wolno żyjących i zwierząt z przytuliska w Miękowie wydaliśmy: 1 634,94 zł

Na szczepienia psów przeciw nosówce i parwowirozie, odrobaczanie o odpchlanie zwierząt wydaliśmy: 1 932,47 zł

Na paszporty dla psów wyjeżdżających za granicę wydaliśmy: 356,99 zł

Zakupiliśmy 5 domków dla kotów z przytuliska . Zapłacicliśmy za nie : 1 107,00 zł

Zakupiliśmy trzy klatki zywo łapki do odlawiania kotów wolno żyjących: 482,00 zł

Na kermę dla kotów wolno żyjących wydaliśmy : 1 061,58 zł

Obsluga zadania to koszt: 192,20 zł

Razem realizacja zadania kosztowala: 17 150,59 zł

Do zwrotu pozostało: 2 849,41

Koszty w tego typu zadaniu są trudne do oszacowania. Bardzo trudno jest określić ilość zwierząt, która będzie wymagała pomocy, ich wiek, płeć i wagę. Od tych wszystkich czynników jest uzależniony ciężar finansowy jaki będzie trzeba ponieść w trakcie realizacji zadania.

Zostaw komentarz

*
Ostatnie komentarze:

  • Michalina: Piegus ciągle przebywa w przytulisku w Budnie. W jego sprawi...
  • Małgorzata: Dzień dobry, czy Piegusa można jeszcze adoptować ?...
  • Michalina: Koral znalazl dom :)...
  • Iwona: Jak się zachowuje w towarzystwie dzieci?...
  • Michalina: Koral wciąż mieszka w przytulisku w Budnie....